Company Details

Company Details

Ars Thanea S.A.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa, Polska
.

District Court for Warsaw City, XIII Commercial Division of the National Court Register. The Company is entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under the number KRS 0000653913, NIP 525-23-91-391, share capital 270.000,00 PLN – fully contributed.


Ars Thanea S.A., ul. Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa. Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653913, NIP 525-23-91-391, kapitał zakładowy 270.000,00 PLN.

We would love to keep you updated

We would love to keep you updated

We would love to keep you updated

New York

41 Flatbush Avenue
Brooklyn, New York 11217, USA

+1 332 331 8730
newyork@arsthanea.com

Warsaw

ul. Dziekońskiego 3 (Building B2, 4th floor)
00-728 Warsaw, Poland
+48 530 000 795
warsaw@arsthanea.com

Inquiries

Marta Krol
Head of Operations
+48 530 000 795
marta.krol@arsthanea.com

© 2023 Ars Thanea (SYZYGY Group). All rights reserved.     Privacy Policy     Right to Speak    Company Details

© 2020 Ars Thanea (SYZYGY Group).
All rights reserved. Legal Stuff.